Τηλέφωνο

(+357) 22816600

fax

(+357) 22816605


email

georgios.georgiou@ledraclinic.com


Διεύθυνση

Κλινική Λήδρα,
Πινδάρου 19,
Αγ. Αντώνιος,
1060 Λευκωσία
Κύπρος